Petr Stranka - Poradenstvi v oblasti ekologie
- odborná pomoc při zavádění ČSN EN ISO 14 001 do systému řízení společnosti s řešením negativních vlivů na životní prostředí

- posouzení stavu dokumentace

- zastupování klienta při odborných konzultacích a spolupráci se společnostmi, podílející se na zavádění ISO ve společnosti a jednáních s orgány státní správy

- spolupráce při environmentálním vzdělávání zaměstnanců a vytváření povědomí, vytvoření a udržování postupů pro monitorování a stanovování aspektů

- činnost interního auditora