Petr Stranka - Poradenstvi v oblasti ekologie
- zajištění činnosti osoby odborně způsobilé pro nakládání s chemickými látkami

- zpracování Koncepce nakládání s chemickými látkami

- spolupráce při zpracování bezpečnostních listů a proškolení všech pracovníků, kteří s chemickými látkami a přípravky nakládají, včetně vypracování všech základních dokumentů (prezenční listina, záznam,o provedeném školení pracovníků, tématický a časový plán školení a zkušební test pro ověření znalostí včetně jeho vyhodnocení)

- evidence, ohlašování, klasifikace, registrace, značení a balení látek a přípravků

- zpracování dokumentu a hlášení pro orgány státní správy

- prevenci havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

- zpracovaní kompletní dokumentace dle legislativních požadavků

- vypracováni vnitřního havarijního plánu, bezpečnostní zprávy

- bezpečnostní program prevence závažných havárií

- hodnocení rizik závažných havárií