Petr Stranka - Poradenstvi v oblasti ekologie

- zavedení systému evidence odpadů nebo odpadů z obalů v souladu s platnou právní normou spolu se zpracováním návrhu na způsob sledování ekonomických nákladů v této oblasti, jako základu environmentálního účetnictví

- zpracování ohlašovací povinnosti podle platných právních norem

- značení výrobků z hlediska materiálu i recyklace

- způsob zajištění zpětného odběru obalů