Petr Stranka - Poradenstvi v oblasti ekologie
- vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší

- kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší

- zpracování podkladů pro výpočet poplatku za znečišťování ovzduší

- zajištění všech souhlasů a rozhodnutí dle platné legislativy

- zavedení Provozních deníků zařízení

- vypracování pokynů pro řešení havarijní situace