Petr Stranka - Poradenstvi v oblasti ekologie
- zpracování provozních a manipulačních řádů, havarijních plánů

- řešení zneškodnění odpadních vod

- zpracování Programu vzorkování a standardního pracovního postupu pro vlastní odběr vzorků dle vodoprávního rozhodnutí (lapoly, myčky, ČOV)

- zajištění všech souhlasů a rozhodnutí dle platné legislativy

- zpracování dokumentů a hlášení pro orgány státní správy

- zajišťování čištění a odvozu odpadů (kalů a znečištěných vod)